MarktcomitéDe “VZW Marktcomité Bij Sint-Jacobs en Aanpalende Pleinen” is de plaatselijke vereniging van marktkramers en handelaars.
De statuten zijn te verkrijgen op aanvraag.


Maatschappelijke zetel: Graaf Louis De Lichterveldestraat149 - 890Gavere

Raad van Bestuur:
Cracco Jean, Voorzitter ad-interim: 0475/68 44 38 - jean-cracco@hotmail.com
Linda Bytebier, Secretaris - Penningmeester: 0475/79 68 78 - bytebier.linda@telenet.be
Roland Vlerick, Bestuurder: - bytebier.linda@telenet.be
Connie Sinnesael, Bestuurder : 0476/99 31 45 - sinnesaelconnie@hotmail.com
Zuher Jan, Bestuurder : 0486/63 18 61 - zuher.jan@telenet.be

Lidmaatschap:
Effectief Lid worden kost 30,00 EURO/ jaar
Toegetreden leden (= steunende- en ereleden) betalen 50,00 EURO/jaar.
Daar is een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand aan verbonden (ETHIAS, het vroegere OMOB).
De polis is te bekomen op aanvraag.

DOEL van de VZW:
Wij behartigen in de eerste plaats de belangen van al onze aangesloten leden.
- Wij treden op als contactpersoon en spreekbuis bij onderhandelingen met het stadsbestuur van Gent, eigenaar van de marktplaats.
- Wij verzekeren onze leden in groep tegen de gevolgen van schade door een lid berokkend aan een ander lid of aan een derde, in geval dat lid burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld. Er is ook een rechtsbijstandsverzekering.
- Wij houden onze leden op de hoogte
- Wij helpen onze leden bij geschillen
- Wij werken voortdurend aan de promotie van onze markt
- Wij organiseren de markt tijdens de Gentse Feesten

Werking van onze VZW:
Alle bestuursleden zetten zich zonder enige bezoldiging in voor het Marktcomité.
Onze Vzw is in orde met de wetgeving ter zake, zowel juridisch als administratief.
Een overzicht van de inkomsten en uitgaven wordt toegelicht op de jaarlijkse algemene vergadering, waartoe alle effectieve leden per brief worden uitgenodigd. Op deze vergadering hebben de leden de gelegenheid vragen te stellen en suggesties naar voren te brengen.